Adatvédelem

Az Önindító Autósiskola (továbbiakban: Autósiskola) honlapja (www.oninditobt.hu) mindenfajta személyes jellegű információ megadása nélkül szabadon látogatható, bizonyos funkciók csak regisztráció után használhatók.  A Honlapon megismerhetők az Autósiskola szolgáltatásai, illetve lehetőség van online jelentkezés leadására. A jelentkezés során a rendszer személyes adatokat kér be, melyek megadása önkéntes, és egyben a jelentkezést elküldő megbízza az oldal üzemeltetőjét a személyes adatainak kezelésével!

Adatkezelési alapelvek

Az oldal üzemeltetője: Ön-indító Autósiskola Bt.

Cégjegyzékszám: 05-06-011588

Adószám: 209503041-1-05

Székhely: 3580 Tiszaújváros, Szent István út 13.

Képviseli: Kapusi Zoltán

Telefon: 49/341-486

Az Ön-indító Autósiskola Bt. a látogatók személyes adatait bizalmasan kezeli és megtesz minden tőle elvárhatót, amely az adatok biztonságát garantálja. Az adatokat harmadik félnek, csak a törvényi kötelezettségek miatt adhat át, az adat tulajdonosának értesítése nélkül.

Az adatkezelési alapelveket megfogalmazó fontosabb jogszabályok:

  • A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény;
  • A személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa 1995. október 24-i 95/46/EK irányelve;
  • A Strasbourgban, 1981. január 28-án kelt, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló, az 1998. évi VI. törvénnyel kihirdetett Egyezmény;
  • Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
  • A kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény.
  • az adatvédelmi koncepció a tájékoztatáson alapuló önkéntes beleegyezésen nyugszik, melynek megvalósítására a szolgáltatás használatának minden fázisában törekszik.

A Szolgáltatás használatának megkezdésével a felhasználók elfogadják a jelen Nyilatkozat feltételeit. A jelen adatvédelmi nyilatkozat folyamatosan elérhető a Szolgáltatás nyitóoldalán.

A weboldal adatkezelője megegyezik az üzemeltetővel. Az adatkezelésben harmadik fél nem vesz részt.

A weboldal használata részben regisztrációhoz kötött, így a szolgáltatások egy része csak a személyes adatok megadása után érhető el.

Regisztrációkor kötelezően bekért személyes adatok:

– felhasználónév

– e-mail cím

A regisztrációt a megadott e-mail címre történő megerősítő e-mail útján kell jóváhagyni a felhasználónak, illetve ekkor kér a rendszer még egy adatot:

  • jelszó-t.

A felhasználó hozhat olyan döntést, hogy bizonyos adatokat nem kíván megadni, ez azonban azt eredményezheti, hogy a felhasználó bizonyos szolgáltatásokat nem vehet igénybe. Az adatszolgáltatás tehát a regisztráció vonatkozásában önkéntes és az adatkezelés jogalapja az érintett előzetes hozzájárulása.

A regisztrációkor különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a káros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem kell megadni.

A webhely látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Tudomásul veszik, hogy a hírlevél szolgáltatás, valamint a hozzászólások, a blog, fórum és a tartalom feltöltés csak regisztráció után vehető igénybe.