B kategória

Jelentkezési életkor: 16 év 6 hónaptól

Elméleti vizsga: 16 év 9 hónaptól

Gyakorlati vizsga: 17 évtől

Elmélet: (Kresz:18 óra, Vezetés elmélet 6 óra, Szerkezet üzemeltetés:4 óra) Összesen: 28 óra

Gyakorlat:járműkezelés:9 óra, forgalmi vezetés :20 óra, forgalmi vizsga:1óra,Forgalmi vizsga ideje: 50 perc.

Az elméleti tanórák időtartama: 45 perc. A gyakorlati tanórák időtartama: 50 perc.

Vizsgadíjak a Közlekedési Hatóság felé Oktatási díjak
Elméleti vizsgadíj4 600 Ft Elmélet75 000 Ft
Forgalmi vizsgadíj11 000 Ft
Gyakorlat

30 óra x 9500 Ft
Elsősegélynyújtás (vöröskereszt felé)18000 Ft Elsősegélynyújtás13 800 Ft

Az előírt 1.csoportú orvosi alkalmassági vizsgálatot a háziorvosnál kell elvégeztetni! Díja: 7200.-Ft.

A tanfolyamra történő felvétel követelményei:

A fent jelzett életkor betöltése, Olvashatóan kitöltött jelentkezési lap

Elméleti vizsgára bocsátás feltételei:

A fent jelzett életkor betöltése, elméleti tanfolyam elvégzése,

  • Orvosi igazolás az alkalmasságról, kivéve ha van érvényes vezetői engedélye
  • vizsgadíj illetve tandíj előleg befizetése,
  • A szóbeli és írásbeli tájékoztatók, valamint a „Vállalkozási Feltételek”-ben rögzítettek alapján felnőttképzési szerződés aláírása
  • a tanfolyam célja: a tanfolyamra jelentkezőket olyan gépkocsivezetőkké képezni, akik képesek önállóan biztonságosan és kúlturáltan közlekedni.

Elméleti oktatás : Tiszaújváros, Szent István út 13.

Járműkezelés oktatás: Tiszaújváros rutinpálya

Forgalmi oktatás: Tiszaújváros – Miskolc

Első elméleti vizsgáját az első oktatási naptól számított, 9 hónapon belül kell megtenni. Ha az első oktatástól számított 12 hónapon belül nem sikerül elméletből levizsgázni, a teljes tanfolyamot meg kell ismételni.Gyakorlati vizsgára csak az bocsátható, aki a szabályzatban előírt minimális óraszámot, tehát a 29 órát illetve 580 km-t levezette. Gyakorlati vizsgákat a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga időpontjától számított 2 éven belül lehet letenni. Ha a vizsgázó ez idő alatt a vizsgáit nem fejezi be, minden sikeres vizsgája érvényét veszti, újabb vizsgát csak a tanfolyam megismétlése után tehet.

A képzés felügyeletét ellátó szerv:

Közlekedési Alkalmassági és Vizsgaközpont Nonprofit Kft. (KAV)3527 Miskolc, József Attila u. 20. Telefon: 06-46/500-010

Eredményes tanulást és balesetmentes közlekedést kívánok!

Kapusi Zoltán

iskolavezető